KDE NÁS NAJDETE

Sídlo a provozovna Praha
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Provozovna Český Těšín
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Provozovna Bystřice
Bystřice 1250
739 95

Společnost LeMiRoJ Investment, a.s. byla založena
roku 1996 jako akciová investiční společnost s cílem nabídnout
svým klientům komplexní služby v oblasti finančních investic a poskytování
administrativních služeb spojených s umístěním sídla v Praze a Českém Těšíně.
V průběhu následujících let postupně rozšířila své služby o zprostředkovatelskou
činnost v oblasti vedení účetnictví, mezd a daňového poradenství, ekonomické a
obchodní poradenství a později též o prodej ready made společností, včetně společností
s platnou registrací k DPH (VAT EU). Postupem času se společnost LeMiRoJ Investment, a.s.
stala mateřskou společností pro své jednotlivé dceřiné společnosti, mezi které byla v rámci
provedené firemní restrukturalizace její agenda rozčleněna tak, aby mohla svým klientům
lépe nabízet své služby v jednotlivých oblastech účetního, mzdového a daňového poradenství,
případně jiného ekonomického a obchodního poradenství, v oblasti prodeje ready made společností
v okolí Třince, v Praze a Českém Těšíně, případně při poskytnutí sídla společnosti v Praze a Českém Těšíně.

Společnost LeMiRoJ Consulting, a.s. je dceřinou společností, která byla založena v roce 2002 s cílem poskytovat klientům služby v oblasti ekonomického a obchodního poradenství. Poskytování těchto služeb uvedenou společností dnes pozvolna ustupuje do pozadí.

Společnost LeMiRoJ Ready-Made s.r.o. je nejmladší dceřinou společností, která vznikla v roce 2016 za účelem zprostředkování a prodeje ready made společností v okolí Třince, v Praze a Českém Těšíně, tj. nově založených společností, které aktivně nevykonávaly ekonomickou činnost, jež jsou určeny k následnému prodeji zájemcům o koupi takové ready made společnosti. Výhodou koupě ready made společnosti je významná úspora času, kdy po podpisu smlouvy o prodeji podílu v takové ready made společnosti je možné prakticky okamžitě po podpisu smlouvy již za společnost jednat, bez nutnosti čekání na provedení změn v obchodním rejstříku. V případě, kdy klient shání ready made společnost již zaregistrovanou k DPH – VAT EU (například potřebuje mít společnost plátcem DPH – VAT EU – rychle a bez zbytečných průtahů), je možné také zakoupit již ready made společnost registrovanou k DPH (rovná se VAT EU), kde je ještě výraznější úspora času stráveného při registraci společnosti k DPH (VAT EU), nemluvě o odstranění rizika zamítnutí registrace společnosti k DPH (VAT EU), které je v dnešní době bohužel častým jevem.

Ve spolupráci s obchodní společností H&P Account Tax Consulting, a.s., která je taktéž kapitálově spojená s obchodní společností LeMiRoJ Investment, a.s., je zajišťováno pro naše klienty vedení účetnictví, mzdové evidence a daňové poradenství. Společnost H&P Account Tax Consulting, a.s. své služby poskytuje na vysoce profesionální úrovni s cílem maximální účetní, daňové a právní prevence a je v oblasti daňového poradenství, zpracování mezd a vedení účetnictví pro podnikatele známou a uznávanou společností, což je dáno rovněž dlouholetými zkušenostmi jejich pracovníků v této oblasti. Společnost H&P Account Tax Consulting, a.s. je členem Komory daňových poradců ČR a je zapsána v seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství, kdy je též přihlášena k etickému kodexu daňových poradců. Bližší informace lze nalézt též na adrese: www.hpaccount.cz.