KDE NÁS NAJDETE

Sídlo a provozovna Praha
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Provozovna Český Těšín
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Provozovna Bystřice
Bystřice 1250
739 95

- Daňové služby a poradenství -

V rámci daňových služeb a poradenství poskytujeme ve spolupráci se společností
H&P Account Tax Consulting, a.s. následující služby:

 • zpracování přiznání k dani z příjmů – mimo samotné zpracování formuláře
  přiznání k dani z příjmů, případně jeho příloh a jejich podání správci daně zahrnuje
  v případě právnických osob též kontrolu účetní agendy z hlediska daňových předpisů
  (zejm. kompletní či namátková kontrola odpisů majetku, rezerv, opravných položek k nedobytným
  pohledávkám a dalších problematických oblastí)
 • zpracování agendy DPH – zahrnuje zejména přípravu kompletního přehledu zdanitelných plnění pro sestavení přiznání k DPH (řádné nebo dodatečné) z jednotlivých evidencí prvotních dokladů, zpracování formuláře přiznání k DPH, souhrnné a následné souhrnné hlášení, elektronické podání DPH a souhrnného hlášení, automatické vytváření řádných i dodatečných přiznání, atp.
 • zpracování přiznání k silniční dani, včetně jeho podání, evidence o zaplacené dani a zálohách a dle jednotlivých vozidel
 • zpracování přiznání k ostatním daním – dle konkrétní potřeby klienta
 • poskytování průběžného poradenství v daňové oblasti – rovněž v případech změn v oblasti daňových
  zákonů, v oblasti norem sociálního a zdravotního pojištění, daňového řádu a některých
  dalších zákonů z oblasti soukromého práva (zákona o obchodních korporacích, občanského
  zákoníku, zákoníku práce apod.)
 • zpracování závazných stanovisek na konkrétní problém či v obecné rovině na danou problematiku