KDE NÁS NAJDETE

Sídlo a provozovna Praha
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Provozovna Český Těšín
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Provozovna Bystřice
Bystřice 1250
739 95

Našim klientům můžeme zprostředkovat rovněž kontakt
s advokátem poskytujícím odborné poradenství a právní služby
v oblasti závazkového či obchodního práva, možnost zastupování v
soudních sporech, stejně jako právní služby v dalších oblastech jako je
pracovní, insolvenční či správní právo. Tato spolupráce přináší našim klientům
komplexnější a pružnější servis.

 • zakládání obchodních společností, úkony v rámci správy a řízení obchodních
  společností (př. zajištění požadovaných změn ve společnosti, zápis do obchodního
  rejstříku nebo evidence skutečných majitelů, zajištění podnikatelských oprávnění, atp.),
  likvidace a přeměny obchodních společností
 • smluvní agenda a příprava potřebných smluvních dokumentů z občanskoprávní či obchodněprávní
  oblasti (převody nemovitostí, koupě a prodej společností, nájemní a příkazní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a další)
 • pracovněprávní agenda - příprava pracovních smluv a jiných pracovněprávních dohod, interní předpisy zaměstnavatele, zastupování v pracovněprávních sporech, atd.
 • vymáhání dlužných pohledávek, včetně zastupování klienta před soudy všech stupňů
 • osobní či písemné konzultace aktuálních otázek z oblasti soukromého i veřejného práva a jiné analýzy
 • odborné poradenství v obchodních transakcích, včetně připomínkování smluvní dokumentace
 • zajištění právní dokumentace týkající se ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR