Oferujemy do sprzedaży gotowe ready-made spółki

– szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Usługi: Sprzedaż gotowych ready made spółek

Gdzie nas znaleźć

Siedziba spółki w Pradze
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Biuro Czeski Cieszyn
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Biuro w Bystrzycy
Bystřice 1250
739 95

Spółka LeMiRoJ Investment, a.s. powstała w 1996 roku
jako spółka akcyjna inwestycyjna, w celu oferowania swoim
klientom kompleksowych usług w zakresie inwestycji finansowych
i świadczenia usług administracyjnych związanych z umiejscowieniem
siedziby w Pradze i Czeskim Cieszynie. W kolejnych latach stopniowo poszerzała
swoje usługi o pośrednictwo w zakresie doradztwa księgowego, płacowego i podatkowego,
doradztwa ekonomicznego i biznesowego, a następnie sprzedaży gotowych spółek, w tym
spółek z ważną rejestracją VAT (VAT UE). Z biegiem czasu spółka LeMiRoJ Investment, a.s.
stała się spółką dominującą dla poszczególnych spółek zależnych, wśród których w ramach
restrukturyzacji korporacyjnej jej agenda został tak podzielona aby mogła świadczyć swoim klientom
lepsze usługi w zakresie doradztwa księgowego, płacowego i podatkowego lub innego doradztwa
ekonomicznego i biznesowe w zakresie sprzedaży gotowych spółek w pobliżu Trzyńca, Pragi i Czeskiego Cieszyna oraz w celu zapewnienia siedziby spółki w Pradze i Czeskim Cieszynie.

Spółka LeMiRoJ Consulting, a.s. jest spółką zależną spółki LeMiRoJ Investment, a.s., założoną w 2002 roku w celu świadczenia klientom usług w zakresie doradztwa ekonomicznego i biznesowego. Świadczenie tych usług przez wymienioną spółkę, na dzień dzisiejszy pomału zaczyna właśnie ustępować.

Spółka LeMiRoJ Propertys.r.o. jest spółką zależną spółki LeMiRoJ Investment, a.s., której pojawienie się na rynku sięga 1995 rok. Jej działalność gospodarcza pierwotnie obejmowała świadczenie usług administracyjnych w związku z umiejscowieniem siedzib w jej budynku w Czeskim Cieszynie. Dziś koncentruje się głównie na wynajmie nieruchomości związanych ze świadczeniem usług administracyjnych przy lokalizacji siedziby oraz zapewnienie zarządzania nieruchomościami.

Spółka LeMiRoJ Rade-Mades.r.o. jest najmłodszą spółką zależną, która powstała w 2016 roku do celów pośrednictwa i sprzedaży gotowych spółek w okolicach Trzyńca, Pragi i Czeskiego Cieszyna, tzn. nowo utworzonych spółek, które nie prowadziły aktywnej działalności gospodarczej, które są przeznaczone do późniejszej sprzedaży osobom zainteresowanym zakupem takiej gotowej spółki. Zaletą zakupu gotowej spółki jest znaczna oszczędność czasu, gdyż po podpisaniu umowy sprzedaży udziałów w takiej gotowej spółce,  można niemal natychmiast występować już w imieniu tej spółki, bez konieczności czekania na zmiany w rejestrze handlowym. W przypadku gdy klient chce gotową spółkę, która już posiada rejestrację dla celów VAT – VAT UE (np. klient potrzebuje żeby firma podlegała VAT - VAT UE - szybko i bez zbędnych opóźnień), można również kupić gotową spółkę zarejestrowaną dla celów VAT (równa się VAT UE), gdzie jest jeszcze większa oszczędność czasu spędzonego na rejestracji spółki dla celów VAT (VAT UE), nie wspominając o wyeliminowaniu ryzyka odrzucenia rejestracji spółki dla celów VAT (VAT UE) przez Urząd Skarbowy, co dzisiaj jest niestety częstym zjawiskiem.

We współpracy ze spółką handlową H&P Account Tax Consulting, a.s., która jest również kapitałowo połączona ze spółką LeMiRoJ Investment, a.s., zapewniamy naszym klientom doradztwo księgowe, płacowe i doradztwo podatkowe. Spółka ta swoje usługi zapewnia na wysokim profesjonalnym poziomie, w celu maksymalizacji ochrony księgowej, podatkowej i prawnej. W zakresie doradztwa podatkowego, usług przetwarzania list płac i księgowości, jest znaną i uznawaną spółką w kręgach przedsiębiorców, co również wynika z długoletniego doświadczenia jej pracowników w tej dziedzinie. Spółka H&P AccountTax Consulting, a.s. jest członkiem Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej i znajduje się na liście podmiotów prawnych udzielających porad podatkowych, jest również zarejestrowana do Kodeksu Etycznego Doradców Podatkowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hpaccount.cz.