Oferujemy do sprzedaży gotowe ready-made spółki

– szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Usługi: Sprzedaż gotowych ready made spółek

Gdzie nas znaleźć

Siedziba spółki w Pradze
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Biuro Czeski Cieszyn
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Biuro w Bystrzycy
Bystřice 1250
739 95

- Usługi podatkowe i doradcze -

W ramach usług podatkowych i doradczych we współpracy z firmą
H&P Account Tax Consulting, a.s. świadczymy usługi:

 • sporządzenie zeznania podatkowego od dochodu - oprócz sporządzaniu
  zeznania podatkowego na podatek od dochodów, w razie potrzeby także jego
  załączników oraz ich przedłożenia administratorowi podatkowemu, w przypadku osób
  prawnych obejmuje to również sprawdzenie księgowej agendy w zakresie prawa podatkowego
  (przeprowadzamy całkowitą i wyrywkową kontrolę amortyzacji środków trwałych - majątku,
  zasobów, pozycji korygujących do nieściągalnych należności oraz inne problematyczne dziedziny)
 • przetwarzanie agendy w zakresie podatku VAT - obejmuje w szczególności przygotowanie kompletnego wykazu transakcji podlegających opodatkowaniu do zestawienia deklaracji do podatku VAT (właściwej i dodatkowej) z poszczególnych ewidencji podstawowych dokumentów, przetwarzanie formularza deklaracji VAT, streszczenie i późniejsze sprawozdania podsumowujące, elektroniczne składanie deklaracji VAT i sprawozdań podsumowujących, automatyczne tworzenie regularnych i dodatkowych deklaracji itp.
 • sporządzenie deklaracji na podatek drogowy, w tym wysłanie deklaracji na podatek drogowy, ewidencja o zapłaconym podatku i zaliczkach dla poszczególnych pojazdów
 • sporządzenie deklaracji dla innych podatków - zgodnie z konkretnymi potrzebami klienta
 • zapewnienie bieżącego doradztwa w sprawach podatkowych - także w przypadkach zmian w zakresie przepisów podatkowych, w zakresie norm ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw z zakresu prawa prywatnego (ustawy o korporacjach handlowych, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy itd.)
 • opracowywanie wiążących opinii dotyczących określonej kwestii lub na poziomie ogólnym w danej sprawie