Oferujemy do sprzedaży gotowe ready-made spółki

– szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Usługi: Sprzedaż gotowych ready made spółek

Gdzie nas znaleźć

Siedziba spółki w Pradze
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Biuro Czeski Cieszyn
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Biuro w Bystrzycy
Bystřice 1250
739 95

- Pośrednictwo w doradztwie prawnym -

Możemy również zapewnić naszym klientom kontakt z prawnikiem
świadczącym fachowe doradztwo i obsługę prawną w zakresie prawa
korporacyjnego lub handlowego, możliwość reprezentacji w postępowaniach
sądowych, a także obsługę prawną w innych obszarach, takich jak prawo pracy, prawo
upadłościowe lub prawo administracyjne.Ta współpraca zapewnia naszym klientom bardziej
kompleksową i elastyczną usługę.

Najczęściej świadczone usługi prawne to:

  • Zakładanie spółek handlowych, działania w ramach administrowania i prowadzenia spółek handlowych (ew. zapewnienie potrzebnych zmian w spółce, wpisy do rejestru handlowego lub ewidencja rzeczywistych właścicieli, zapewnienie uprawnień do działalności gospodarczej itp.), likwidacja oraz przekształcenia spółek handlowych;
  • Umowy i przygotowanie potrzebnych dokumentów umownych z dziedziny cywilnoprawnej bądź handlowoprawnej (przeniesienie własności nieruchomości, kupno i sprzedaż spółek, umowy najmu,  umowy świadczenia usług, umowy o zatrudnieniu w charakterze członka zarządu i inne).
  • Sprawy dotyczące stosunków pracy – przygotowanie umów o pracę oraz innych umów regulujących stosunki pracownicze, przepisy wewnętrze pracodawcy, reprezentowanie w sporach pracowniczych, itd.
  • Windykacja zaległych wierzytelności, włącznie z reprezentowaniem klienta przed sądami wszystkich instancji 
  • Konsultacje osobiste oraz pisemne aktualnych kwestii z zakresu prawa prywatnego i publicznego oraz inne analizy
  • Doradztwo fachowe w sprawach handlowych, w tym opiniowanie dokumentacji umownej
  • Zapewnienie dokumentacji prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO