Oferujemy do sprzedaży gotowe ready-made spółki

– szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Usługi: Sprzedaż gotowych ready made spółek

Gdzie nas znaleźć

Siedziba spółki w Pradze
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Biuro Czeski Cieszyn
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Biuro w Bystrzycy
Bystřice 1250
739 95

- Wprowadzenie -

Spółka LeMiRoJ Investment, a.s. wspólnie ze swoimi spółkami
zależnymi i innymi partnerami zapewnia swoim klientom kompleksowe
usługi w zakresie księgowości, płac i podatków oraz kwestiach prawnych.
Swoim klientom oferuje również możliwość umieszczenia siedziby swoich firm w
nieruchomościach położonych w Czeskim Cieszynie i Pradze, a także świadczenie powiązanych
z tym usług administracyjnych. Zapewnia także sprzedaż gotowych spółek „readymade”, w tym także
spółek już zarejestrowanych dla celów VAT (VAT UE).Dzięki ścisłej współpracy z prawnikiem, może
dla swoich klientów zapewnić specjalistyczną poradę i pełną obsługę prawną.

Oferujemy

Usługi księgowo-płacowe
i doradztwo księgowo płacowe
Usługi podatkowe i doradcze
Pozostałe doradztwo w zakresie
ekonomicznym i biznesowym
Usługi administracyjne
Sprzedaż gotowych spółek (readymade)
Pośrednictwo w doradztwie prawnym